Centrum Wsparcia "Za Horyzont"

Nasza Historia

Centrum Wsparcia „Za Horyzont” nie powstałoby, gdyby nie wiele naszych wcześniejszych działań i doświadczeń współpracy.

W latach 2011-2018 prowadziliśmy Akcję Humanitarną „Życie” z Oddziałem w Toruniu i Brodnicy. Zaczęliśmy jako placówka działająca w małych miejscowościach, do których docieraliśmy z profilaktyką. Współpracowaliśmy ze szkołami, świetlicami, a gdy nie było możliwości przeprowadzenia zajęć w budynkach, działaliśmy na placach i ulicach.

W roku 2012 zaczęła się współpraca z Mołdawią (Straseni, Bucovat, Panasesti, Capriana, Ciobanca, Sireti, Negresti, Calarasi, Vorniceni i inne) . Jeździliśmy do najbiedniejszych wiosek z pomocą humanitarną. Wspieraliśmy najuboższe rodziny, najczęściej wielodzietne, dzieci oraz samotne starsze osoby. Pomagaliśmy w prosty, ale praktyczny sposób, wsłuchując się w realne potrzeby tych osób. Budowaliśmy studnię, kupowaliśmy kozy dla ubogich rodzin,  zorganizowaliśmy letnie półkolonie dla dzieci z wiosek, wspieraliśmy wyposażenie szkół. Nawiązaliśmy kontakt z Radami Gmin Mołdawii i zorganizowaliśmy dla nich w Polsce szkolenia związane z pracą samorządową i radzeniem sobie z kryzysem ekonomicznym i społecznym. Kilka polskich miasteczek w ten sposób nawiązało współpracę międzynarodową (miasta partnerskie)

Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, ruszyliśmy z pomocą w najtrudniejsze regiony tego kraju. Dzięki różnym akcjom w Polsce zorganizowaliśmy pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy (żywność, ubrania, zabawki dla dzieci) i dostarczaliśmy ją do Towarzyszyły temu przedziwne niekiedy przygody na granicy, ale przede wszystkim poruszające opowieści tych, którym wojna zabrała najbliższych, pracę, poczucie bezpieczeństwa, i nadzieję. Próbowaliśmy tę nadzieję na nowo obudzić.

W latach 2014-17 kontynuowaliśmy pracę na Mołdawii i Ukrainie, poszerzyliśmy zakres naszych działań o najuboższe rodziny w Rumunii. Ważne było dla nas budowanie relacji z  władzami gmin, aby nieść nie tylko doraźną pomoc, ale rozwijać bardziej długofalowe działania wewnątrz tych społeczności.

Równolegle w Polsce od 2016 r. pracowaliśmy dla Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia w Toruniu. Szymon Bober współpracował przy projektowaniu wyczekiwanego w Toruniu od wielu lat Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy Arkadia w Toruniu dla dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością (https://arkadia.torun.pl/nasze-dzialania/ssds/). Od 2017 r. w placówce objętych jest rehabilitacją i aktywizacją

W tym czasie okazało się, że nasze doświadczenia w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością mogą być bardzo pomocne w Gruzji, gdzie takie osoby i ich rodziny miały dotychczas nikłe wsparcie. Fundacja Arkadia i Fundacja Verda zorganizowały na terenie Polski szkolenia dla terapeutów i opiekunów – asystentów osób niepełnosprawnych. Do Gruzji zawieźliśmy osobiście ponad 10 wózków specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością. Dzięki współpracy z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunków przekazaliśmy tam ogromną ilość specjalistycznych kosmetyków dla osób obłożnie chorych – leżących. Fundacja Verda zorganizowała i wyposażyła w Zugdidi Ośrodek Wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Rok 2020 przyniósł nam zdalną pracę, ale nie zatrzymała ona naszych działa.

Wykorzystując nasze dotychczasowe doświadczenia i chcąc dalej działać charytatywnie powołaliśmy Centrum Wsparcia „Za Horyzont”. Dzięki współpracy z wieloma specjalistami i środowiskami będziemy nieść praktyczną pomoc tam, gdzie poprawi ona warunki życia i doda nadziei.

W tej chwili mamy już gotową przesyłkę wózków dla osób niepełnosprawnych, pampersów, leków specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych mieszkających w Gruzji. Niestety w związku z obostrzeniami w wyniku pandemii nie można tych darów przesłać do Gruzji. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, aby dar mógł dotrzeć tam, gdzie jest naprawdę wyczekiwany.  

Jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność podajemy numery kont:

PL59 1600 1462 1867 7904 2000 0001 (PL)

PL32 1600 1462 1867 7904 2000 0002 (EU)

PL05 1600 1462 1867 7904 2000 0003 (USD)

PL75 1600 1462 1867 7904 2000 0004 (GBP)

 

– kontakt e-mail: biuro@zahoryzont.org

 

Dziękujemy naszym darczyńcom:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Kościół Chrystus dla Wszystkich – Kościół Boży w Toruniu

Zakładowi Optycznemu „OKO” z Torunia

 

 

 

 

 

Centrum Wsparcia "Za Horyzont"

Kontakt

+48 665 352 154

Centrum Wsparcia "Za Horyzont"

87-100 Toruń

 +48 665 352 154

biuro@zahoryzont.org

Regon: 387335918