Centrum Wsparcia "Za Horyzont"

Pomoc Międzynarodowa

Przez wiele lat indywidualnie współpracowaliśmy z osobami potrzebującymi wsparcia poza granicami Polski. 

Organizowaliśmy pomoc rzeczową i medyczną dla m. in. dla mieszkańców Donbasu na Ukrainie po inwazji Rosji. 

Nieśliśmy pomoc osobom biednym, starszym, niepełnosprawnym w Mołdawii, Rumunii i Gruzji. Centrum kontynuuje te działania.

 

Co robimy:

– szkolimy pracowników ośrodków dla osób niepełnosprawnych w Gruzji,

– dostarczamy wózki i specjalistyczne środki pielęgnacyjne (Gruzja)

– wspieramy szkoły w ośrodkach wiejskich (Mołdawia)

 

W ramach Agendy realizujemy inicjatywy w zakresie promocji zdrowia, rozpowszechniania praw pacjenta oraz wsparcia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.