Centrum Wsparcia "Za Horyzont"

SUICYDOLOGIA

To priorytetowy program w działalności Centrum Wsparcia „Za Horyzont”.

Problem samobójstw jest w znacznym stopniu tematem tabu i wywołuje wiele lęków, poczucie bezradności, liczne uprzedzenia i fałszywe wyobrażenia. 

Nasz program dotyczy przede wszystkim problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Proponujemy warsztaty, wykłady, spotkania z badaczami, terapeutami i inne działania edukacyjne przygotowane specjalnie dla dzieci i młodzieży oraz skierowane do dorosłych (rodziców, opiekunów, nauczycieli i in.) 

Wszystkie działania prowadzone są przez specjalistów z dziedziny profilaktyki w tym obszarze.

Proponowane tematy:

– uwarunkowania i czynniki zwiększające ryzyko zachowań suicydalnych

– rozpoznawanie sygnałów zachowań autodestrukcyjnych

– profilaktyka zachowań suicydialnych wśród dzieci i młodzieży

– procedury postępowania z osobami w stanach kryzysu suicydalnego

– formy pomocy specjalistycznej

Organizujemy szkolenia w szkołach, domach dziecka, placówkach resocjalizacyjnych dla osób nieletnich i innych ośrodkach zainteresowanych wsparciem w tym zakresie.

Szkolenia realizowane są nieodpłatnie.                                                                       Jak nas zaprosić?